Monthly Archives: septembrie 2016

„Skin Look” opening night

dramAcum announces the premiere of the theatre play „Skin Look” with a double distribution featuring Alina Șerban and Alexandru Fifea on the 15th and 16th of September at 19.00, and Mihaela Drăgan and Alexandru Fifea on the 22, 23 of September, at 19,00 at the Educational Theatre Replika in Bucharest (str. Lânăriei, nr. 93-95).

 The play “Skin Look” tells the story of a family that starts by hiding their roma origin and ends by assuming their heritage. The play focuses on the relationship between a father that is willing to assume his identity and his daughter who refuses to identify with a past that is unknown to her. During the play the characters are confronted with cultural stereotypes, building their identity to overcome these preconceptions.

The text was written by de Ayşıl Akşehirli și Alexandru Berceanu based on the 40 interviews with the “horahai” roma from Babadag, Constanța, roma from the Istanbul neighbourhoods: Sulukule, Kuștepe, Balat and dom, roma population from the east of Turkey, from Hatay, Gaziantep, as well as the dom refugees from Syria in east Turkey.

Performance team : Maria Crețu – scenography, Golem Studio – visuals, Andreea Duță – choreography, Vlad Ioachimescu – sound design, Alexandru Berceanu – director, Fatih Genckal – associated artist.

Special thanks to: Hataly Domlar-Mustafa Karabulat, Kustepe Roman Sanat Evi-Metin Salih Șentuk, Kemal Vurlan Tarlan, Nicoleta Bițu, Sulukule Gönüllüleri Derneği-Cem Avci , Derya Nuket Ozer, Dennis (Olivian Mircea) to all who helped the documentation process and to all who shared their stories with us and especially to the people from Babadag

The show is free. The access for the show is made upon a reservation at the email address dramacum@dramacum.org and through sms to the number 0734 256 751. More details about the show on the associations website www.dramacum.org or on the facebook page: https://www.facebook.com/dramAcum/

The project “Istanbul – Bucharest by Play” is a Tandem Turkey project co-funded by the Cultural Program of Bucharest – In – Visible City 2016 of ARCUB – The Cultural Centre of Bucharest City and by the Administration of the National Cultural Fund, Romania. The play will be produced in Istanbul at the Ikincikat Theatre and directed by Andreea Vălean.

The media partners who support this play are: Radio România Cultural, Yorick, Ziarul Metropolis, Orașul meu, Cooperativa Urbană, Feeder, Revista Teatrală Radio, Artact Magazine, Bewhere, Calendar evenimente, Caligraf.

dramAcum is an association focused on producing new dramaturgy plays with innovative techniques. For dramAcum dramaturgy is an instrument for social change.

Köşe is a collective of artists which innovates in co-producing shows with local communities and bring them to the national and international attention producing the festival with the same name in Istanbul.

The project does not represent the position of the Administration of the National Cultural Fund and its not responsible for the content of the project or for the ways in which the results might be used. These remain under full responsibility of the beneficiary.

TANDEM – Cultural Managers Exchange Turkey-EU is an initiative of the European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Istanbul), and funded by Stiftung Mercator (Essen).

 ***

logouri-privind-prin-pielePoster Privind Prin Piele (web)CONTACT: Indra Gheorghe dramacum@dramacum.org 0734256751

 

 

Publicitate

PREMIERA „PRIVIND PRIN PIELE” ÎN DUBLĂ DISTRIBUȚIE

logouri-privind-prin-pieleÎn data de 15,16 septembrie „Privind prin piele”  cu Alina Șerban și Alexandru Fifea , ora 19.00 și respectiv cu Mihaela Drăgan și Alexandru Fifea pe 22, 23 septembrie, ora 19.00 la Centrul de Teatru Educațional Replika din București (str. Lânăriei, nr. 93-95) va avea loc premiera spectacolului „Privind prin Piele”.

Spectacolul spune povestea unei familii care pornește de la ascunderea originii rome și ajunge la asumarea acestei apartenențe. Spectacolul se oprește asupra relației dintre un tată care vrea să își asume identitatea sa și fiica lui care refuză să se identifice cu un trecut pe care nu-l cunoaște. Pe parcursul piesei personajele se confruntă cu stereotipurile culturale construindu-și identitatea pentru a depăși aceste preconcepții.

Textul spectacolului a fost realizat în urma realizării de interviuri cu romi în România și Turcia, în orașe precum Istanbul, Babadag, Constanța, Mangalia, Gaziantep, Nizip și Hatay.

Textul al fost scris de Alexandru Berceanu și Ayşıl Akşehirli, echipa artistică a spectacolului este completată de: Maria Crețu – scenografie, Golem Studio – visuals, Andreea Duță – coregrafie, Vlad Ioachimescu – sound design, Alexandru Berceanu – regie Fatih Genckal – artist asociat.

Multumiri: Hataly Domlar-Mustafa Karabulat, Kustepe Roman Sanat Evi-Metin Salih Șentuk, Kemal Vurlan Tarlan, Nicoleta Bițu, Sulukule Gönüllüleri Derneği-Cem Avci , Derya Nuket Ozer, Dennis (Olivian Mircea) și tuturor celor care au sprijinit munca de documentare sau ne-au împărtășit poveștile lor, în mod deosebit familior din Babadag…

Spectacolul este gratuit. Accesul se face pe baza de rezervare, în limita locurilor disponibile, la adresa de email: dramacum@dramacum.org și prin sms la numărul 0734 256 751. Mai multe detalii despre spectacol pe site-ul asociației www.dramacum.org sau pe pagina de facebook.

„Privind prin piele” face parte din proiectul „Istanbul – Bucharest by play” și este realizat asociația dramAcum (București) în parteneriat cu asociația Koșe (Istanbul). Proiectul este finanțat de Tandem Exchange Turcia în cadrul Programului cultural „București – Orașul in-vizibil”, Arcub, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea de proiecte 2016. Proiectul va produce la Istanbul la teatrul İkincikat spectacolul „Privind prin Piele” / „Skin Look”, în regia Andreei Valean.

Partenerii media care susțin piesa de teatru: Radio România Cultural, Yorick, Ziarul Metropolis, Orașul meu, Cooperativa Urbană, Revista Teatrală Radio, Bewhere, Calendar evenimente, Caligraf.

dramAcum este un ONG activ în generarea de dramaturgie nouă, tehnici dramaturgice inovatoare precum și producția de spectacole. dramAcum utilizează dramaturgia ca instrument de acțiune socială.

Köşe este un colectiv de artiști ce inovează în co-producțiile cu comunitățile locale pe care le duc în context național și internațional în cadrul festivalului de arte perforamtive Köşe -A Corner in the World Istanbul.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

„Istanbul – Bucharest by play” este un proiect finanțat de Tandem Exchange Turcia, co-finanțat de Administratia Fondului Cultural Național și ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București prin programului cultural București – Orașul In-vizibil 2016.

TANDEM – Cultural Managers Exchange Turkey-EU is an initiative of the European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Istanbul), and funded by Stiftung Mercator (Essen).

***

Persoană de contact

Indra Gheorghe

dramacum@dramacum.org

0734256751

PREMIERA „PRIVIND PRIN PIELE” ÎN DUBLĂ DISTRIBUȚIE

 În data de 15,16 septembrie cu Alina Șerban și Alexandru Fifea, ora 19.00, respectiv cu Mihaela Drăgan și Alexandru Fifea pe 22, 23 septembrie, ora 19.00 la Centrul de Teatru Educațional Replika din București (str. Lânăriei, nr. 93-95) premiera „Privind Prin Piele”.

Spectacolul „Privind prin Piele” spune povestea unei familii care pornește de la ascunderea originii rome și ajunge la asumarea acestei apartenențe. Spectacolul se oprește asupra relației dintre un tată care vrea să își asume identitatea sa și fiica lui care refuză să se identifice cu un trecut pe care nu-l cunoaște. Pe parcursul piesei personajele se confruntă cu stereotipurile culturale construindu-și identitatea pentru a depăși aceste preconcepții.

Textul spectacolului a fost realizat în urma realizării de interviuri cu romi în România și Turcia, în orașe precum Istanbul, Babadag, Constanța, Mangalia, Gaziantep, Nizip și Hatay.

Textul al fost scris de Alexandru Berceanu și Ayşıl Akşehirli, echipa artistică a spectacolului este completată de: Maria Crețu – scenografie, Golem Studio – visuals, Andreea Duță – coregrafie, Vlad Ioachimescu – sound design, Alexandru Berceanu – regie Fatih Genckal – artist asociat.

Multumiri: Hataly Domlar-Mustafa Karabulat, Kustepe Roman Sanat Evi-Metin Salih Șentuk, Kemal Vurlan Tarlan, Nicoleta Bițu, Sulukule Gönüllüleri Derneği-Cem Avci , Derya Nuket Ozer, Dennis (Olivian Mircea) și tuturor celor care au sprijinit munca de documentare sau ne-au împărtășit poveștile lor, în mod deosebit familior din Babadag…

Spectacolul este gratuit. Accesul se face pe baza de rezervare, în limita locurilor disponibile, la adresa de email: dramacum@dramacum.org și prin sms la numărul 0734 256 751. Mai multe detalii despre spectacol pe site-ul asociației www.dramacum.org sau pe pagina de facebook.

„Privind prin piele” face parte din proiectul „Istanbul – Bucharest by play” și este realizat asociația dramAcum (București) în parteneriat cu asociația Koșe (Istanbul). Proiectul este finanțat de Tandem Exchange Turcia în cadrul Programului cultural „București – Orașul in-vizibil”, Arcub, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea de proiecte 2016. Proiectul va produce la Istanbul la teatrul İkincikat spectacolul „Privind prin Piele” / „Skin Look”, în regia Andreei Valean.

Partenerii media care susțin piesa de teatru: Radio România Cultural, Yorick, Ziarul Metropolis, Orașul meu, Cooperativa Urbană, Revista Teatrală Radio, Bewhere, Calendar evenimente, Caligraf.

dramAcum este un ONG activ în generarea de dramaturgie nouă, tehnici dramaturgice inovatoare precum și producția de spectacole. dramAcum utilizează dramaturgia ca instrument de acțiune socială.

Köşe este un colectiv de artiști ce inovează în co-producțiile cu comunitățile locale pe care le duc în context național și internațional în cadrul festivalului de arte perforamtive Köşe -A Corner in the World Istanbul.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

TANDEM – Cultural Managers Exchange Turkey-EU is an initiative of the European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Istanbul), and funded by Stiftung Mercator (Essen).

***

Persoană de contact

Indra Gheorghe

dramacum@dramacum.org

0734256751

 

 

 

 

 

 

 

 

parteneriat CINETic-UNATC I.L.Cargiale

DramAcum și centrul CINETic au derulat în parteneriat cercetarea pentru proiectul Istanbul-Bucharest by Play. În cadrul cercetarii au fost realizate peste 40 de interviuri în orașe din Turcia și Romania.